SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA SKELU SA RAZMAKOM STUBOVA OD 2,50 m

 
Naziv dela
Vrsta materijala
Skela od 210 m2
visina 12m, dužina 17,5m
Skela od 280 m2
visina 16m, dužina 17,5m
Skela od 500 m2
visina 22m, dužina 22,5m
potrebno komada
dužina komada u mm
ukupna dužina u m
ukupna težina u kg
potrebno komada
dužina komada u mm
ukupna dužina u m
ukupna težina u kg
potrebno komada
dužina komada u mm
ukupna dužina u m
ukupna težina u kg
1
vertikalne noseće cevi početne i završne ugrađene naizmenično u svakom drugom stubu šavna cev St. 52-2
16
2000
32,00
 
16
2000
32,00
 
20
2000
40,00
 
2
vertikalne noseće cevi prečnika 48,3 mm šavna cev St. 52-2
40
4000
160,00
 
56
4000
224,00
 
100
4000
400,00
 
3
horizontalne podužne cevi prečnika 48,3 mm šavna cev St. 52-2
51
5000
255,00
 
69
5000
345,00
 
128
5000
640,00
 
4
horizontalne podužne krajnje cevi prečnika 48,3 mm šavna cev St. 52-2
17
2500
42,50
 
23
2500
57,50
 
32
2500
80,00
 
5
horizontalne poprečne noseće cevi i ograde na čelima skele prečnika 48,3 mm šavna cev St. 52-2
58
1200
69,60
 
78
1200
93,60
 
130
1200
156,00
 
6
horizontalne poprečne noseće duže cevi za zaštitnu galeriju prečnika 48,3 mm šavna cev St. 52-2
8
3000
24,00
 
8
3000
24,00
 
10
3000
30,00
 
7
početni podužni kosnici i kosnici zaštitne galerije prečnika 48,3 mm šavna cev St. 52-2
10
4000
40,00
 
10
4000
40,00
 
12
4000
48,00
 
8
kosnici za ukrućenje na podužnoj strani, cev prečnika 48,3 mm šavna cev St. 52-2
8
3200
25,60
 
12
3200
38,40
 
18
3200
57,60
 
9
kosnici za ukrućenje na čeonoj strani, cev prečnika 48,3 mm šavna cev St. 52-2
8
2200
17,60
 
12
2200
26,40
 
18
2200
39,60
 
  Ukupno šavnih cevi kvaliteta St.52-2 prečnika 48,3 mm u metrima
666,30
2665
 
 
881,00
3524
 
 
1491,20
5965
10
lestvice za penjanje  
5
1852
-
50
7
1852
-
70
10
1852
-
100
11
kuke za vezivanje skele za zgradu  
12
-
-
28
12
-
-
28
20
-
-
46
12
oslonci za stubove skele  
16
-
-
26
16
-
-
26
20
-
-
32
13
spojnica za vezu cevi fiksna 50 stepeni  
296
-
-
474
384
-
-
614
640
-
-
1024
14
obrtna spojnica 360 stepeni  
36
-
-
78
52
-
-
113
76
-
-
165
15
umeci za nastavak  
91
-
-
64
125
-
-
88
228
-
-
160
  Ukupno čeličnih cevi u kg
 
3385
 
 
 
4463
 
 
 
7492